Skip to main content

Jeg forteller eventyr og synger folkeviser

Et innslag med viser og eventyr kan være akkurat det som trengs. Morsomt, eller til ettertanke.

Eventyrene er oftest norske, men det kan også hende at jeg bruker en av Æsops fabler. Visene er fra Nord-Norge, Hardanger, Gudbrandsdalen og Vestfold. Alle disse stedene har jeg bodd, eller jeg har et nært forhold til dem. Jeg har lært av og hatt kontakt med tradisjonsbærere som Erling Kjøk, Edvard Ruud, Live Hove, Ragnhild Angard og min far Lars Kinsarvik dy.

Bestefaren min var den kjente treskjæreren Lars Trondson Kinsarvik. Han lærte felespill av Oddmund Urheim, en folkekjær visedikter i Hardanger. Og han spilte slåtter for Grieg som var en god venn.

Jeg brukes av store firmaer, organisasjoner og departementer. For et utenlandsk publikum snakker jeg engelsk eller tysk.

Eksportrådet og UD har brukt meg ved flere anledninger i utlandet, i Amsterdam, Berlin, Bratislava, New York, L’ance of Meadows, St. Johns, Washington, Atlanta, Houston og Kairo. Samt Irland.

Her synger jeg for Kongen, andre gjester og bygdefolk under utvidelsen av nasjonalparken på Dovrefjell.

«En varm takk for din sang og vårt samarbeid på Josefine!»
– Erik Bye

«At H..M. Kong Harald var til stede gjorde selvsagt dagen helt spesiell for meg og alle som var til stede. Jeg vil takke deg hjertelig fordi du bidro til å gjøre vårt arrangement både på Hjerkinnhø og på Kongsvold Fjeldstue til en opplevelse for oss alle.»
– Børge Brende